ako hudobný režisér nahrávam hudbu všetkých žánrov (na CD, DVD, k filmom, pre divadlo...), trochu píšem vlastné skladby a viac vyučujem (Konzervatórium, Filmová a televízna fakulta VŠMU - ateliér zvukovej skladby).
Ak chcete, pozrite sa so mnou, čo sa práve deje.
 
V hudobnej réžii som mal tento rok "swingovú jar"- nahrávanie CD s Bratislava Hot Serenaders a ďalšie s Fat Jazz Band.
Leto už bolo klasické - Dvořákov Koncert pre violončelo a orchester (s Jánom Slávikom), Daniela Varínska si vybrala ranných romantikov pre svoje CD (Schumann, Schubert, Chopin) a 4-ručne hrali na klavíri Dana Šašinová-Satury so Stanislavom Zamborským (Czerny-ho som stretol len pri klavírnych cvičeniach, taká Grande Sonate je pre mňa novinkou..., ďalej Stravinskij, Poulanc a i.).
 
Pre svoje prednášky teraz chystám nové ukážky a praktické cvičenia - stále prichádza niečo nové a aj to staršie sa dá stále pútavejšie prezentovať...
-----------------------------

Willcome,

as a producer I record music of all genres (for CD,DVD, to the movies, for theater...), am writing my own music a little and much more give lessons (Conservatory, Film and TV Fakulcy of Music Academy - Departement of sound design).
If you are in right mood, look with me to present actions.
 
As the producer I enjoyed this year "The Swing Spring" - recording CD with Bratislava Hot Serenaders and also with Fat Jazz Band.
The summer was classical yet - Dvořák's Cello Concerto (with Ján Slávik), Daniela Varínska chosed early romantics for her CD  (Schumann, Schubert, Chopin) and Dana Šašinová-Satury with Stanislav Zamborský played piano 4-hands (Czerny I met only by piano etudes, therefore such Grande Sonate is a news for me..., next Stravinskij, Poulanc and others).
 
For my lessons I prepare new demonstrations and object-lessons - ther comes aleays something new and an older stuff can be still more interesting presented...

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.