Producer-Musical supervisor / Hudobná réžia pri nahrávaní hudby - 2006

Slovak Publishers / Domáce hudobné vydavateľstvá:

 • CD Bruno Walter Festival Orchestra: live concert recording / záznam koncertu - Zrkadlová sieň PP (Šostakovič, Mozart, Ives)
 • CD Katarína Bajuszová - piano: Beethoven, Schubert, Bartók
 • CD Ladislav Fančovič – piano: Bestsellers of Masters
 • CD „Visions“ – slovak composers works for cello and accordion / skladby slovenských skladateľov pre violončelo a akordeon (Piaček, Novák, Zeljenka, Gahér, Hatrík, Čekovská, Matej, Lejava)
 • CD Moyzesovo kvarteto: Ilja Zeljenka – Strings Quartets
 • CD Ladislav Fančovič – piano: W.A.Mozart – Piano Works
 • CD J.Slávik - D.Varínska (- B.Dugovič): Brahms – Sonatas for Cello and Piano (+Clarinet)
 • CD Martin a Radka Krajčo - guitars: K.J.Mertz – Guitar Music
 • CD Vivaldi: Four Seasons, Violin Concertos / 4 ročné obdobia, Husľové koncerty (Chaber Orchestra - J.Čižmarovič)
 • CD Jakub Čižmarovič – piano: Mozart – Piano Concertos / Klavírne koncerty - op.415 a 503

 

International Publishers / Zahraničné vydavateľstvá:

 • CD Don Walker (USA): Chamber Music / Komorná hudba (author album I )
 • Nicole Brady (GB): Silent Horizon (for orchestra)
 • Meier (USA): A Socsa Quilt (for orchestra)
 • Michio Shirasawa (Japan): Happy End (for orchestra)
 • Don Walker (USA): Soul Music for Piano and Orchestra
 • David Patterson: The Hermit Trush Orchestra Plays Vivaldi
 • The Hermit Trush Orchestra Plays Bill Evans
 • Hommage a Messiaen for Brass and Percussion
 • Raymund Wojcik (USA): Vanishing Land (for orchestra)
 • Jon Bauman (USA): 6.Symphony
 • Allen Brings (USA): Serenade for Orchestra
 • CD Eberhardt Bötcher (D): Musica Sacra (Choir & Orgel / zbor a organ – author album)
 • DiArta-Angeli (USA): Frossini (excerpts from opera / výňatky z opery)
 • Juan Fabbro (USA): Salsa (for orchestra)
 • CD Raymund Wojcik: (USA): The Sketchbook, Sea Songs, Lord Sedleys Masque (for orchestra)
 • Stephen Suber (USA): Cumulus over Tangipahoa (for orchestra)