Producer-Musical supervisor / Hudobná réžia pri nahrávaní hudby - 2008

Slovak Publishers / Domáce hudobné vydavateľstvá:

 • CD L.van Beethoven: Piano Sonatas (completion of the project/ Sonáty pre klavír (dokončenie postupného kompletného vydania)  9 CD (Dana Varínska – piano)
 • CD L.Kupkovič (author album): String Quartet Bflat major / Sláčikové kvarteto B dur, Initials for string quartet / Iniciály  pre sláč.kvarteto, Quintet / Kvinteto pre akordeón, 2 huslí, violu a violončelo (Moyzes String Quartet, B.Lenko - accordion)
 • CD Contemporary Slovak Music for Double Bass & piano / Súčasná slovenská hudba pre kontrabas a klavír – Zeljenka, Kupkovič, Hatrík, Bokes (R.Šašina- double-bass, Šašinová - piano)
 • CD Dugovič – clarinett / klarinet (profile complet / profilový komplet) – Mendelssohn-Bartholdy, Debussy, Bucchi, Berg, Zeljenka, Iršai, Bernstein (Dugovič - clarinett, Fančovič- piano)
 • CD Slovak Historic Organs / Historické organy 5 – Hesse Schnizer, Morandi (J.V.Michalko)
 • CD Contemporary Slovak Music for Accordion / Súčasná slovenská hudba pre akordeón – Podprocký, Zeljenka, Pepuch a ď. (R.Kákonyi)

Zahraničné vydavateľstvá:

 • Steven Suber (USA): Soleil for mixed chorus (miešaný zbor - Ars Brunensis)
 • Nicole Brady (GB): Sneeze Me Away (film music for orchestra / symfonická hudba k filmu - Vienna Symphonic)
 • Dan Walker (USA): Finally (for orchestra - Moravská filharmonie Olomouc)
 • Joyce Moorman (USA): Dream Variations (chamber group)
 • Bill Alves (USA): Celestial Dance (music for video-production - Vienna Symphonic)
 • Conal Boyce (USA): Herzwege (for orchestra - Vienna Symphonic)
 • Arthut Gottschalk (D): Todesbanden (for orchestra - Vienna Symphonic)
 • Georg Yasinitsky (USA): Concertino for Flute & Orchestra (Vienna Symphonic)
 • Ion Bauman (USA): Concerto for Viola & Orchestra, Variations on the Fiddlers Tune, Adagio for Strings (for orchestra - Moravská filharmonie Olomouc)
 • Brian Fenelly /USA):“Sigol“ for String Orchestra (Moravská filharmonie Olomouc)
 • Joel E.Suben: Ciacconetta for Viola & Orchestra